TIPS & RÅD

Hur avyttrar man ett helt hem?

Vi har sammanställt en lista över saker som är bra att tänka på för dig som står inför uppgiften att att avveckla en bostad efter anhörig eller huvudman.

 

 

 

ATT TÄNKA PÅ 

 

Checklista:

- Kontakta skattemyndigheten om intyg

- Kontakta hyresvärd/bostadsrättsförening

- Besök bank för rådgivning ang dödsboet

- Säg upp el-/telefon och tidningsabonnemang m.m.

- Försäkringsbolag: Hemförsäkring skall gälla t o m utflyttningsdatum

- Prata alltid med berörda släktingar innan uppköpare/mäklare anlitas

 

Om du är god man/förvaltare

- Vid behov av förlängd förvaltning efter dödsfall skall fullmakter från alla släktingar ordnas.

- Se ovanstående checklista

 

Länkar:

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/dodsfall.4.18e1b10334ebe8bc80002760.html

http://www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/

 

 

  

 

RÅD INFÖR FLYTT

 

Transport:

 Volym: Tex beräkna ca 15-17 m3 för en normal 2-3 r o k inkl förråd. Detta motsvarar en mindre hyrlastbil.

Hiss?

Arbetstid/kostnad påverkas avsevärt av antal trappor och ev tillgång till hiss (även storlek på hiss).

Tunga föremål

Finns pianon eller stora möbler?

 

Packning

Åtgång material

I en normal lägenhet eller villa beräknar vi en åtgång på ca 10 -15 flytkkartonger/rum.

  

Packa i flyttkartong

En flyttkartong med saker skall helst inte väga mer än 10-12 kg.

Kartong med t ex skivor, böcker och serviser kan därför packas halvfulla p g a vikten eller använd mindre flyttkartong.

Packa i säck 

Saker som packas i säck, t ex kläder, kan väga 5 – 10 kg. Vassa saker måste alltid packas in i kartong.

Finns förråd?

Förrådsnummer finns ofta på hyreskontraktet (ibland på utsidan av ytterdörr)om ej kontakta hyresvärd.

 

ÅTERVINNING

Sortera

Tänk återvinning

Sortera det som skall kastas enligt följande förslag:

Brännbart: papper, textil och plast

Deponi: porslin och glas

Metall: kastruller bestick,(vassa knivar måste ligga synliga

El: elektronik och kablar

Kemikalier: färg, kemikalier

Batterier: stora och små sorteras var för sig

Glödlampor: glödlampor, energilampor, lysrör sorteras var för sig

Läkemedel: läggs i separat apotekspåse som lämnas in på apotek

OBS: Gamla kvicksilvertermometrar får ej slängas i soporna, läggs synlig i t ex en pet flaska eller lämnas in till apoteknärmsta apotek.

Telefon 08-652 82 45   info@fyrenservice.se

HEM - OM OSS - UPPKÖP & SERVICE - TIPS & RÅD - HELA HEM- GOD MAN - KONTAKT